Y brif elfen o ein gwaith

Yn rhan o Brifysgol Bangor, mae'r Ganolfan Ehangu Mynediad yn glynu at bolisïau'r Brifysgol ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth ac yn eu hyrwyddo.