Cwrdd â'r Tîm

Pennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad

Delyth Murphy
Canolfan Ehangu Mynediad
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 383761 / 07711485257
E-bost: delyth.murphy@bangor.ac.uk

Cafodd Delyth Murphy ei phenodi yn Bennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad pan sefydlwyd y ganolfan yn 2012. Bu'n gweithio am sawl blwyddyn cyn hynny yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes ac yn dilyn secondiad i Ymestyn yn Ehangach, ymgymerodd â'r her o gryfhau cysylltiadau'r Brifysgol a'r gymuned o'i chwmpas ac o feithrin partneriaethau er budd pobl o bob oed a chefndir yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Swyddog Datblygu Ehangu Mynediad

Lowrian Williams
Canolfan Ehangu Mynediad
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 382045
E-bost: lowrian.williams@bangor.ac.uk

Swyddog Cefnogi Prosiect Profi

Kim Jones
k.a.jones@bangor.ac.uk 
01248 382726

Mae Profi yn rhaglen dysgu a mentora ymarferol sy’n herio pobl ifanc o ysgolion uwchradd Môn i ymdrin â materion sy’n wynebu eu cymunedau. Wedi’i hwyluso gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor a’i chefnogi gan gyflogwyr lleol, mae’r rhaglen yn ehangu gorwelion, datblygu medrau cyflogadwyedd ac yn hybu hyder y bobl ifanc sy’n cymryd rhan. Daw’r rhaglen i ben gyda digwyddiad hyrwyddo i’w gynnal gan Pontio, lle mae timau’n cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid, a phob un yn gobeithio ennill gwobr ariannol i’w hysgol fel y gallant roi eu syniadau ar waith. 

Ehangu Mynediad gyda'r Uned Recriwtio

Y Tîm Cyswllt ag Ysgolion

Uned Recriwtio Myfyrwyr
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 388144/382005
Ffacs: 01248 383268
E-bost: marchnata@bangor.ac.uk

Rhaglen Dawn a Chyfle

Manon Owain
Ffôn: 01248 383536.
E-bost: manon.owain@bangor.ac.uk