Cwrdd â'r Tîm

Pennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad

Delyth Murphy
Canolfan Ehangu Mynediad
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 383761 / 07711485257
E-bost: delyth.murphy@bangor.ac.uk

Cafodd Delyth Murphy ei phenodi yn Bennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad pan sefydlwyd y ganolfan yn 2012. Bu'n gweithio am sawl blwyddyn cyn hynny yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes ac yn dilyn secondiad i Ymestyn yn Ehangach, ymgymerodd â'r her o gryfhau cysylltiadau'r Brifysgol a'r gymuned o'i chwmpas ac o feithrin partneriaethau er budd pobl o bob oed a chefndir yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Swyddog Datblygu Ehangu Mynediad

Lowrian Williams
Canolfan Ehangu Mynediad
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 382045
E-bost: lowrian.williams@bangor.ac.uk

Ehangu Mynediad gyda'r Uned Recriwtio

Y Tîm Cyswllt ag Ysgolion

Uned Recriwtio Myfyrwyr
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 388144/382005
Ffacs: 01248 383268
E-bost: marchnata@bangor.ac.uk

Rhaglen Dawn a Chyfle

Manon Owain
Ffôn: 01248 383536.
E-bost: manon.owain@bangor.ac.uk