Prof Jerry Hunter BA MPhil PhD

Name
Professor Jerry Hunter
Position
Professor and Pro Vice Chancellor
Email
j.hunter@bangor.ac.uk
Phone
+44 (0) 1248  38 2244
Location
School of Welsh, Room 5, Professor’s Corridor

Background

Professor Jerry Hunter is a Celtic scholar with an international perspective, and an enthusiastic advocate for the Welsh language and its literature. Originally from Cincinnati, Ohio, where he studied for his initial degree, he learned Welsh on an WLPAN course at Lampeter. He earned an MPhil from University of Wales, Aberystwyth for research into onomastics in the Middle Welsh prose tales, before returning to the United States to study for a PhD at Harvard University. His research project formed the basis of his first book-length study, Soffestri’r Saeson (2000), an investigation into historiography and identity during the Tudor Age which was short-listed for the Book of the Year Award by the Arts Council of Wales in 2001. Following a period lecturing at the Department of Celtic Languages and Literatures, Harvard University, he returned to Wales, this time as a Lecturer in the Department of Welsh, Cardiff University.  He joined the academic staff of the School of Welsh at Bangor University in 2003 and was made Pro Vice-Chancellor (Welsh Medium and Civic Engagement) in 2013.

His research interests are rich and varied, ranging from Welsh medieval prose to the twentieth-century fiction of  Kate Roberts and from the sixteenth-century chronicle of Elis Gruffydd to Welsh literature in America during the nineteenth century. 

This particular field – American-Welsh writing - has proven highly successful: the television documentary series Y Cymry a Rhyfel Cartref America (‘The Welsh and the American Civil War’) gained a BAFTA Cymru award, and the research for the series led to Llwch Cenhedloedd: Y Cymry a Rhyfel Cartref America (2003), named Book of the Year in 2004.

Jerry Hunter's research in this field led to another project with Cwmni Da, the Caernarfon-based media company: the documentary series America Gaeth: Y Cymry a Chaethwasanaeth yn America / 'America Enslaved: Slavery and the Welsh in America' was broadcast on S4C in 2006. Three further books were also forthcoming:

  • Sons of Arthur, Children of Lincoln [:] Welsh Writing from the American Civil War (2007)

  • I Ddeffro Ysbryd y Wlad: Robert Everett a’r Ymgyrch yn erbyn Caethwasanaeth Americanaidd (2007)

  • Llwybrau Cenhedloedd: Cyd-destunoli’r Genhadaeth Gymreig i’r Tsalagi (2012)

Hunter won the Prose Medal at the 2010 National Eisteddfod with his first novel for adults, Gwenddydd, and he's published three other novels; Gwreiddyn Chwerw (2012), Ebargofiant (2014) and Y Fro Dywyll (2014). He has also published a children's fiction.

Teaching

Llên y Cyfnod Modern Cynnar ('Early Modern Literature') (Lefel 1): CXC1002

Chwedlau’r Oesau Canol (‘Medieval Prose Tales’)(Level 2 & 3): CXC2029 / CXC3029

Llên a Chymdeithas 1500-1800 (‘Literature and Society 1500-1800’) (Level 2 & 3)

Llenyddiaeth Gymraeg America (‘American-Welsh Literature’) (Level 2 & 3) CXC2028 / CXC3028

Traethawd Hir (‘Dissertation’): Level 3 CXC3009

Responsibilities

Pro Vice-Chancellor (Welsh Medium and Civic Engagement)

Research Fields

Sixteenth-century literature; Middle Welsh prose; the relationship between national identity and literature; literary theory; twentieth-century literature, and especially. the prose of Kate Roberts; the Welsh-language literature of the United States.

Awards

Soffestri’r Saeson (2000) was shortlisted for the Welsh Arts Council’s Book of the Year Award in 2001.

Llwch Cenhedloedd (2003) was named winner of  the Book of the Year Award in 2004.

Gwenddydd (2010) won the Prose Medal at that year's National Eisteddfod.

Main Publications

Gwreiddyn Chwerw (Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 2012).

Llwybrau Cenhedloedd: Cyd-destunoli’r Genhadaeth Gymreig i’r Tsalagi (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru: 2012).

Gwenddydd (Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 2010).

Sons of Arthur, Children of Lincoln [:] Welsh Writing from the American Civil War (Cardiff: University of Wales Press 2007)

I Ddeffro Ysbryd y Wlad: Robert Everett a’r Ymgyrch yn erbyn Caethwasanaeth Americanaidd (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2007).

Llwch Cenhedloedd [:] Y Cymry a Rhyfel Cartref America (Llanrwst: Carreg Gwalch Press, 2003). [The Ashes of Nations: The Welsh and the American Civil War]

Soffestri'r Saeson [:] Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid (Cardiff: University of Wales Press, 2000). [The Sophistry of the English: Historiography and Identity in the Age of the Tudors]

‘From Death Token to O. Henry Ending: Traditional Narrative and the Early Fiction of Kate Roberts,’ yn Joseph F. Eska (gol.), Narrative in Celtic Tradition: Essays in Honor of Edgar M. Slotkin [CSANA Yearbook 8-9], (2011).

‘Llywelyn’s Breath, Arthur’s Nightmare: the Medievalism within Welsh Modernism,’ yn Patrick Sims-Williams a Gruffydd Aled Williams (goln.),Crossing Boundaries / Croesi Ffiniau [:] Trafodion y 12fed Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol (CMCS 53/54, 2007).

‘Poets, Angels and Devilish Spirits: Elis Gruffydd’s Meditations on Idolatry,’ yn Joseph F. Nagy a Leslie Ellen Jones (eds.), Heroic Poets and Poetic Heroes in Celtic Tradition (Dublin: Four Courts, 2005).
 
‘“Poen y Ddynoliaeth”:  Atgyfodiad Kate Roberts’ [Darlith flynyddol Cyfeillion Cae’r Gors] (Carreg Gwalch, 2005).

‘Y Traddodiad Llenyddol Coll’, Taliesin (Spring, 2003).

‘Taliesin at the Court of Henry VIII: Aspects of the writings of Elis Gruffydd’,  Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y  Cymmrodorion (2003).

‘Ar Drywydd y Tragwyddol: Cipolwg ar Farddoniaeth Alan Llwyd’, yn Huw M. Edwards (gol.), Alan: casgliad o gerddi ac ysgrifau ar Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas, 2003).

‘Cyfrinachau ar Dafod Leferydd: Ideoleg Technoleg yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’, yn Angharad Price (gol.), Chwileniwm [:] Llenyddiaeth a Thechnoleg, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2002).

‘O'r Ymfudwr Ffuglennol i'r Twrist Barddol: Teithiau Llenyddol i'r Unol Daleithiau’, yn M. Wynn Thomas (gol.), Gweld Sêr [:] Cymru  a Chanrif America (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2001).

‘Y Dychymyg Dilechdidol:  Ffuglen Gareth Miles’, yn John Rowlands (gol.),
Y Sêr yn eu Graddau[:] Golwg ar Ffurfafen y Nofel Gymraeg, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2000).

‘Y Nos, Y Niwl a'r Ynysig: Estheteg Fodernaidd T. Gwynn  Jones', Taliesin 98 (1997).

‘Contemporary Welsh Poetry: 1969-1996', yn Dafydd Johnston (gol.), A Guide to Welsh Literature 1990-1996,  (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1997).

‘Cyd-destunoli Ymrysonau'r Cywyddwyr: Cipolwg ar yr Ysbaddiad Barddol’, Dwned 3 (1997).

‘The Genealogy of the Cell Angel: A Look at Contemporary Welsh Political Poetry’, Comparative Criticism, 19 (1997).

‘O'r Chwith: Pa mor feirniadol yw beirniadaeth ôl-fodern?’, Taliesin, 92 (1995). Gyda Richard Wyn Jones.

 ‘Maen y Cof a'r Gofeb Fydryddol’,  Barn 410 (1997).

 ‘Y Gŵr Sydd Ar y Gorwel: Cywydd Brud Cyfoes’, Barn 409 (1997).

‘O'r Tywysog Canoloesol i'r Genedl Gyfoes’, Barn, 407/408  (1996/1997).

‘Cerddi Gwleidyddol Gerallt Lloyd Owen: Canoloesoldeb a Chyfoesedd’, Barn, 406
 (1996).

‘Testun Dadl’, Tu Chwith, 3 (1994).

 

More information on:

Gwreiddyn Chwerw

http://waleslitexchange.org/cy/books/bookshelf-view/gwreiddyn-chwerw-a-bitter-root/

Soffestri'r Saeson

http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/straeon/010503llyfryflwyddyn.shtml

http://www.gwales.com/reviews/?isbn=9780708316597&tsid=21

Llwch Cenhedloedd

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_3810000/newsid_3818100/3818181.stm

http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/adolygiadau/351-hunter.shtml

http://www.gwales.com/reviews/?isbn=9780863818592&tsid=18

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=8888039945&tsid=20

http://www.celfcymru.com/sioegelf/index.php?page=879c6aae&cat=23&lang=1

http://www.celfcymru.com/sioegelf/index.php?page=879c6aae&cat=23&lang=2

www.bangor.ac.uk/news/Jerry.php.cy

www.bangor.ac.uk/news/Jerry.php.en

Cymry Rhyfel Cartref America (S4C website)

http://www.s4c.co.uk/america/c_index.shtml

http://www.s4c.co.uk/america/e_index.shtml

AHRC Grant

http://www.ahrc.ac.uk/ahrb/website/awards/award_detail.asp?id=325157

www.bangor.ac.uk/wisca/site_english/research/maj_projects/diasporas.htm

www.bangor.ac.uk/news//BAFTAJerry.php.cy

www.bangor.ac.uk/news/BAFTAJerry.php.en

www.bangor.ac.uk/news/Diaspora.php.cy

www.bangor.ac.uk/news/Diaspora.php.en