Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lle mae’r Ganolfan ACCESS?

 

Canolfan Allgymorth Aberystwyth:

https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/our-services/assessment-centre/

 

Bangor:

Mae y Ganolfan Access wedi ei leoli ar y llawr cyntaf yn Neuadd Rathbone - rhif 70 map lleoliad - mae'r adeiliad yn sefyll ychydig yn ôl o'r ffordd ar Ffordd y Coleg, tu ôl i goed aeddfed. Mae ychydig i fyny'r bryn o'r gyffordd gyda Lôn Meirion.

Sat Nav: LL57 2DF

Sut i gael hyd i Ganolfan Access Bangor yn Neuadd Rathbone:

Mynedfa o Ffordd y Coleg:

  • Ewch i mewn i Rathbone drwy'r drysau gwydr awtomatig;
  • Ewch drwy’r drws cyntaf ar y dde ar ôl y dderbynfa;
  • Ewch i fyny’r grisiau cyntaf ar y dde, dilynwch yr arwyddion 'Cefnogi Myfyrwyr';
  • Ewch i fyny dwy res o risiau i'r llawr cyntaf, ac wedyn trwy’r drysau gwydr ar y llawr cyntaf;
  • Trowch i'r chwith ac ewch drwy’r drysau gwydr;
  • Y dderbynfa yw'r drws cyntaf ar y dde.

Defnyddio'r lifft i'r llawr cyntaf:

  • Ewch i mewn i Rathbone drwy'r drws gwydr awtomatig; 

  • Ewch drwy’r ail ddrws ar y chwith, mae'r lifft yn union ar y chwith;

  • Ewch i fyny yn y lifft i'r llawr cyntaf ar ôl dod allan o'r lifft trowch i'r dde;

  • Y dderbynfa yw'r drws olaf ar y chwith cyn y drws gwydr

Parcio

Os byddwch yn teithio o bell, neu angen dod â'ch car, defnyddiwch y maes parcio yn nhu blaen Rathbone, lle mae mannau parcio hygyrch, nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Byddwch angen tocyn parcio dros dro a roddir i chi ar ôl i chi gyrraedd. Os rhowch wybod i ni ymlaen llaw, bydd gennym docyn yn barod i chi.