Croeso

logo rhywdwaith cenedlaethol canolfannau asesu

Croeso i wefan y Ganolfan Access. Yma, cewch wybodaeth am y gwasanaethau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig, a sut y gellwch eu defnyddio.


Rydym yn ymdrin yn bennaf â cheisiadau am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA), ac mae’r rhan fwyaf o’r wefan hon yn ymwneud ag egluro’r drefn o ran gwneud cais.

Rydym yn darparu Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer myfyrwyr sydd â hawl i dderbyn y LMA.  Mae hyn yn golygu siarad â chi ynglyn â’ch anabledd a’r rhwystrau a gewch, ac yna argymell y strategaethau a’r cyfarpar ategol a fydd yn eich galluogi i gael addysg ar yr un lefel â’ch cyd-fyfyrwyr.

I weld ein nodau ac amcanion Gwasanaeth llawn, cliciwch yma.

Polisi Cyfrinachedd Gwasanaethau Anabledd, cliciwch yma.

Hygyrchedd a’r wefan hon

Mae’r wefan hon wedi ei chreu mewn modd sy’n caniatáu i chi newid maint y ffont, lliw'r ffont a’r lliwiau cefndirol a gosodiadau arddangos eraill gyda gosodiadau porwyr safonol, yn yr un modd â gwefan y W3C Web Accessibility Initiative Content Accessibility Guidelines sy'n amlinellu safonau gofynnol ac arfer da ar gyfer creu gwefannau hygyrch.

Rydym yn darparu'r offer ar y sgrin er mwyn eich galluogi i wneud hyn. Er hyn, dylwch fod yn ymwybodol nad yw pob gwefan yn darparu'r offer ac felly mae defnyddio offer sydd ar borwyr safonol i wneud hyn yn cynyddu hygyrchedd gwefannau eraill.

Dysgwch sut i newid maint y ffont, lliwiau a gosodiadau arddangos eraill ar ein tudalen offer  hygyrchedd porwyr:

www.bangor.ac.uk/access-centre/accessibility.php.cy?