Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Bywyd fel Myfyriwr ym Mangor

“Bywyd Myfyriwr” yw’r hyn y byddwch yn ei brofi o’r foment yr ydych yn cychwyn yn y Brifysgol. O’r eiliad yr ydych yn cyrraedd eich cartref newydd yn y neuadd breswyl neu’n cofrestru ar eich cwrs... mae eich bywyd myfyriwr wedi cychwyn!

Mae lleoliad y Brifysgol, rhwng mynyddoedd Eryri a’r môr, yn golygu bod cyfoeth o weithgareddau awyr agored ar garreg ein drws. Ac, gan bod aelodaeth ein holl glybiau a chymdeithasau am ddim, mae digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan.

Cymorth a chefnogaeth

Pan fyddwch yn cyrraedd Bangor, byddwch yn cael eich cyfarch gan eich Arweinydd Cyfoed, myfyriwr yr ail neu’r drydedd flwyddyn sydd yno i’ch helpu i setlo i mewn a dod o hyd i’ch ffordd o gwmpas.

Mae gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr eraill yn cynnwys dyslecsia, anabledd, cwnsela a chefnogaeth ariannol.

Astudio ym Mangor

Er fod y Brifysgol yn cynnig digon o gyfleoedd i fwynhau a chael hwyl, byddwch hefyd yn brysur gyda’ch astudiaethau.

Ewch i’n tudalennau Astudio ym Mangor am fwy o wybodaeth ar fframwaith y cyrsiau, Tiwtoriaid Personol, Arweinwyr Cyfoed, gwasanaethau TG a llyfrgell, astudio dramor a datblygu gyrfa.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y Wobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ennill y sgiliau a’r profiadau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Pam dewis Bangor?

Cysylltwch â ni...

Am y diweddaraf gan Brifysgol Bangor:

FacebookHoffwch ni ar
Facebook
InstagramDilynwch ni ar
Instagram
YouTubeGwyliwch ein fideos ar
YouTube
TwitterDilynwch ni ar
Twitter
SnapchatYchwanegwch prifysgolbangor ar Snapchat