Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amdanom ni

Gweledigaeth a Chenhadaeth

Gweledigaeth yr Archifau a'r Casgliadau Arbennig yw cael ei chydnabod fel un o'r archifau prifysgol gorau yng Nghymru - sy'n cefnogi ymchwil, dysgu ac addysgu ac yn gweithio â phartneriaid i hyrwyddo ein casgliadau ac i ddenu defnyddwyr o bell ac agos.

Ein cenhadaeth yw i fod yn ymrwymedig i gadwraeth tymor hir y casgliadau sydd yng nghofal y Brifysgol ac i wella mynediad i'r ffynhonellau unigryw hyn. Mae'r Archifau a'r Casgliadau Arbennig yn anelu i fod yn ganolbwynt gweithgaredd trosglwyddo gwybodaeth academaidd yn y Brifysgol, yn gwneud cyfraniad allweddol i wella profiad myfyrwyr ac i gysylltu fwy fwy gyda'r cymunedau mae'n ei gwasanaethu.

Am ragor o wybodaeth am waith y gwasanaeth i ddatblygu a rheoli ein casgliadau, gan gynnwys darparu mynediad iddynt, gweler ein Polisi Casgliadau.