Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â'r criw

Calendr Campws Byw

Criw Campws Byw - Chandrika

Helo bawb, fy enw i yw Chandrika ac rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn yn astudio Gwyddorau Meddygol. Mae gan Fangor gymaint i'w gynnig i'ch cadw'n brysur y tu allan i'r byd academaidd.  Felly ymunwch â llawer o glybiau a chymdeithasau ac ewch i gymaint o ddigwyddiadau Campws Byw ag y gallwch - byddwch yn gwneud llawer o ffrindiau yn gyflym iawn!

Ar wahân i fod yn un o'ch Cydlynwyr Campws Byw, rwyf hefyd yn cymryd rhan flaenllaw yn Rostra, y gymdeithas ddrama hynaf ym Mangor. Rwy'n mwynhau cymdeithasu'n fawr iawn a byddwch yn fy ngweld yn aml o gwmpas Ffriddoedd.  Dewch draw i ddweud helo os gwelwch chi fi, os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i'ch helpu, rhowch wybod i mi.

Gobeithio y byddaf i, ynghyd â'r tîm, yn gwneud eich amser yma ym Mhrifysgol Bangor yn wirioneddol gofiadwy!