Gair I Gall

1) Canllawiau To Bach

Mae To Bach yn rhaglen rhad ac am ddim sy’n gwneud y gwaith o osod acenion a nodau ar gyfer y Gymraeg yn ddidrafferth. Drwy ddefnyddio'r bysell Alt Gr mae modd gosod to bach ar ben y llafariaid (â, ê, î, ô, û, ŵ, ŷ) ac acenion amrywiol (á è ï ac ati).

Bysell Symbol
alt gr & o ô
alt gr & A Â
alt gr & w ŵ
alt gr & / & e é
alt gr & " & i ï

2) Pecyn Cymraeg ar gyfer Office

Hoffech chi weld eich rhaglenni yn Gymraeg? Gallwch lwytho'r Pecyn Cymraeg ar gyfer Office 2016 i lawr yn rhad ac am ddim. Mae pecynnau Cymraeg ar gyfer fersiynau cynharach o Office ar gael hefyd.

3) Pecyn Cymraeg ar gyfer Windows

Hoffech chi Windows Cymraeg ar eich cyfrifiadur? Gallwch lwytho'r Pecyn Cymraeg ar gyfer Windows i lawr yn rhad ac am ddim. Mae pecynnau Cymraeg ar gyfer fersiynau cynharach o Windows ar gael hefyd.

4) Cyngor Cysill

  • Sut i ddefnyddio Cysill i wirio dogfen Word
  • Pan fydd Cysill yn gwirio eich gwaith, gwasgwch F5 i agor y ffenest 'Gwirio Gair'.
  • Pan fydd Cysill yn gwirio eich gwaith, gwasgwch F6 i agor ffenest y Thesawrws.
  • I ddefnyddio Cysgill mewn rhaglenni eraill - agorwch Cysill, dewiswch eich testun yn y rhaglen arall a gwasgu Ctrl+Alt+W

5) Cyngor Cysgeir