Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Wyddech Chi?


1.
... fod yr ap Geiriaduron wedi'i lwytho i lawr dros 71,000 o weithiau.
2.
... fod yr Uned Gyfieithu yn cyfieithu yn agos at 4 miliwn o eiriau mewn blwyddyn.
3.
... fod dros 70% o staff y Brifysgol yn meddu ar sgiliau Cymraeg.
4.
... mai Uned Technolegau Iaith y ganolfan sy'n gyfrifol am yr ategyn Vocab a welir ar wefannau fel BBC Cymru Fyw a Golwg 360.
5.
... fod modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael ym mhob un o ysgolion academaidd y Brifysgol.
6.
... fod dros 215 o athrawon a ddarlithwyr wedi cwblhau cwrs y Cynllun Sabothol oddi ar ei sefydlu yn 2007.
7.
... fod Cysill ar-lein yn cael ei ddefnyddio i wirio testun 850 o weithiau bob dydd.
8.
... mai yng Nghanolfan Bedwyr y cyfieithwyd y llwyfan addysgol byd-eang Blackboard am y tro cyntaf.
9.
... mai tudalennau 'Cymorth Cymraeg' yw'r rhai mwyaf poblogaidd ar wefan y Brifysgol ac eithrio'r dudalen gartref.
10.
... fod yna dros 90,000 o gofnodion unigol yn y fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi
11.
... fod dros draean y myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru ym Mangor.
12.
... fod y ganolfan yn cynnig gweithdy ar sut i drydar yn Gymraeg ymhlith ei phortffolio eang o gyrsiau.
13.
... fod 500 o chwiliadau yn cael eu gwneud drwy'r Porth Termau Cenedlaethol yn ddyddiol.
14.
... fod yr Uned Gyfieithu yn cyfieithu ar y pryd mewn dros 250 o ddigwyddiadau bob blwyddyn.
15.
... fod y ganolfan wedi'i lleoli yn y neuadd lle cysgodd y Beatles ar eu hymweliad â Bangor yn 1967.
16.
... fod modd defnyddio'r rhaglen 'Cysgeir' i odli a chynganeddu.
17.
... fod rhyngwyneb Cymraeg ar gael ar offer ffitrwydd ledled y byd diolch i gydweithrediad rhwng cwmni Johnson Health Tech a'r ganolfan.
18.
... fod y ganolfan wedi gwerthu dros 5,000 o gopïau o'r 'Llawlyfr Gloywi Iaith'.
19.
... fod termau ar gyfer ysgolion, colegau a phrifysgolion Cymru yn cael eu safoni yn y ganolfan
20.
... fod y ganolfan wedi cydweithio ar holiadur Cymraeg 'Cyfrifiad 2011' i'w wneud yn gliriach a mwy dealladwy.