Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfieithu ar y Pryd

Cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd

Mae’r Uned Gyfieithu yn cynnig gwasanaeth Cyfieithu ar y pryd ar gyfer anghenion mewnol Prifysgol Bangor.

Er mwyn trefnu darpariaeth cyfieithu yn eich cyfarfod, darllenwch y canllawiau, ac yna ewch ati i gwblhau’r ffurflen ar y wefan.

Cyfieithu ar y pryd yn y cyd-destun academaidd

Mae’r Uned Gyfieithu hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyflwyniadau myfyrwyr. Os oes gennych fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr cyfrwng Saesneg yn yr un dosbarth, gallwch alw ar yr Uned Gyfieithu i ddod i gyfieithu cyflwyniadau’r myfyrwyr i’r Saesneg. Gallwn hefyd drefnu sesiwn arbennig er mwyn i’r myfyrwyr gael ymgyfarwyddo â’r profiad o wrando ar gyfieithu ar y pryd neu o gael eu cyfieithu ar y pryd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gweinyddwr yr Uned [2038].