Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Strategol: Hyrwyddo Defnydd o'r Gymraeg yn y Gweithle

Lansiwyd y Cynllun Strategol: Hyrwyddo Defnydd o'r Gymraeg yn y Gweithle ar 1 Mawrth 2016. Mae'r Cynllun yn amlinellu sut y mae'r Brifysgol yn cynorthwyo staff i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg a'u defnyddio'n amlach yn y gwaith.

Mae'r Cynllun yn cael ei gyflwyno mewn ysbryd cadarnhaol gyda golwg ar ddatblygiad staff ac ar greu gweithle gwirioneddol ddwyieithog ym Mhrifysgol Bangor.

cynllun_strategol