Uned Gyfieithu Canolfan Bedwyr

Mae Uned Gyfieithu'r Brifysgol wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr. Pwrpas yr Uned Gyfieithu yw cefnogi a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws adrannau gweinyddol ac academaidd y Brifysgol. Mae'r uned yn cyfieithu a phrawf-ddarllen ystod eang o ddogfennau gweinyddol ac academaidd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg, yn ogystal â chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn amrywiol gyfarfodydd ledled y Brifysgol.

Gallwch anfon gwaith i'w gyfieithu at yr uned trwy system uwchlwytho newydd sydd wedi'i datblygu gan Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr. Mae'r system hon yn ein helpu ni a hefyd yn helpu cwsmeriaid i gadw golwg ar y gwaith a anfonwyd ganddynt, gan fod pob darn o waith y mae cwsmer yn ei anfon yn cael ei ddangos ar log personol. Mae'r gwaith gwreiddiol a'r cyfieithiad wedyn yn cael ei gadw’n barhaol ar weinydd.