Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uned Gyfieithu Canolfan Bedwyr

Nod yr Uned Gyfieithu yw cefnogi a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob rhan o’r Brifysgol.

Rydym yn:

Cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at cyfieithu@bangor.ac.uk i drafod eich anghenion.

Mae'r Uned Gyfieithu wedi ei chydnabod fel Sefydliad Cydnabyddedig gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.