Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Uned Gyfieithu Canolfan Bedwyr

Nod yr Uned Gyfieithu yw cefnogi a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob rhan o’r Brifysgol.

Rydym yn:

  • Cyfieithu Dogfennau
  • Prawf-ddarllen Dogfennau
  • Cyfieithu ar y Pryd mewn cyfarfodydd a digwyddiadau

Cysylltwch â ni dros y ffôn (est. 2038) neu trwy e-bost (cyfieithu@bangor.ac.uk) i drafod eich anghenion.

ffeithlen_cyfieithuffeithlen_CAP