Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwaith Polisi Prifysgol Bangor

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Prifysgol Bangor yn ddogfen statudol sydd wedi'i llunio yn unol â gofynion Deddf Iaith Gymraeg 1993. Cafodd y cynllun cyfredol (2013) ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 1 Mawrth 2013.

Mae'r cynllun yn dangos sut y mae'r Brifysgol yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar sail gyfartal.

Cliciwch ar y clawr isod i weld y cynllun trwy dechnoleg fflip.

LS cover

Fel arall, mae fersiwn PDF ar gael yma: PDF

Am gopi caled o'r cynllun, anfonwch neges at cynllun.iaith@bangor.ac.uk.