Cysgliad

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur personol yw Cysgliad. Mae’r pecyn yn cynnwys dwy brif raglen:

Cysill

Mae Cysill yn rhaglen sy’n dod o hyd i gamgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg ac yn eu cywiro.

Gall adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae'n esbonio natur y gwall mewn camgymeriadau gramadegol er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys geiriadur llygoden, sef nodwedd sy'n dangos cyfieithiad o air mewn testun pan fyddwch yn dal y pwyntydd uwch ei ben.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys thesawrws sy’n eich helpu i ddod o hyd i eiriau gwahanol gydag ystyron tebyg – ffordd berffaith o ddatblygu eich geirfa!

Cysgeir

Casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus yw Cysgeir.

Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i gofnod perthnasol yn gyflym gyda rhyngwyneb sy'n hawdd i'w ddefnyddio.

Cydweithio gyda Microsoft Word, LibreOffice a rhaglenni eraill

Gall Cysill a Cysgeir weithio fel rhaglen annibynnol neu yn Microsoft Word, Outlook neu LibreOffice.org drwy fotymau ar y bar offer.

Gall y ddwy raglen gydweithio hefyd gyda rhaglenni golygu testun eraill drwy ddefnyddio bysellau brys.Gofynion System Cysgliad Mae Cysgliad yn addas ar gyfer cyfrifiaduron personol sy'n rhedeg ar Windows 7, 8 a 10.

Prynu Cysgliad

Unigolion a defnyddwyr cartref

Gallwch brynu Cysgliad yn uniongyrchol yma

Sefydliadau

Ffoniwch (01248) 383293, neu e-bostiwch cysgliad@bangor.ac.uk i gael pris trwydded flynyddol. Mae'r drwydded hon hefyd yn caniatáu i'ch gweithwyr/myfyrwyr lwytho copi personol i lawr drwy eu cyfeiriad e-bost sefydliadol heb gost ychwanegol.