Cysgliad

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur personol yw Cysgliad. Mae’r pecyn yn cynnwys dwy brif raglen:

Cysill

Mae Cysill yn rhaglen sy’n dod o hyd i gamgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg ac yn eu cywiro.

Gall adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae'n esbonio natur y gwall mewn camgymeriadau gramadegol er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys geiriadur llygoden, sef nodwedd sy'n dangos cyfieithiad o air mewn testun pan fyddwch yn dal y pwyntydd uwch ei ben.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys thesawrws sy’n eich helpu i ddod o hyd i eiriau gwahanol gydag ystyron tebyg – ffordd berffaith o ddatblygu eich geirfa!

Cysgeir

Casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus yw Cysgeir.

Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i gofnod perthnasol yn gyflym gyda rhyngwyneb sy'n hawdd i'w ddefnyddio.

Cydweithio gyda Microsoft Word, LibreOffice a rhaglenni eraill

Gall Cysill a Cysgeir weithio fel rhaglen annibynnol neu yn Microsoft Word, Outlook neu LibreOffice.org drwy fotymau ar y bar offer.

Gall y ddwy raglen gydweithio hefyd gyda rhaglenni golygu testun eraill drwy ddefnyddio bysellau brys.

Gofynion System Cysgliad

Mae Cysgliad yn addas ar gyfer cyfrifiaduron personol sy'n rhedeg ar Windows 7, 8 a 10. Nid yw Cysgliad yn gweithio gyda MacOS, gweld y nodyn isod.

Cysgliad ar macOS

Datblygwyd fersiwn o Cysgliad yn 2008 ar gyfer Mac OSX 10.4 ac is gyda chymorth grant oddi wrth Fwrdd yr Iaith. Nid yw'r fersiwn hwn wedi'i ddiweddaru ers hynny ac nid yw'r feddalwedd hon yn cael ei chynnal bellach. Mae modd cael y fersiwn o yma. Ymddiheuriwn nad oes fersiwn mwy cyfredol ar gael ar gyfer macOS.

Prynu Cysgliad

Unigolion a defnyddwyr cartref

Gallwch brynu Cysgliad yn uniongyrchol yma

Sefydliadau

Ffoniwch (01248) 383293, neu e-bostiwch cysgliad@bangor.ac.uk i gael pris trwydded flynyddol. Mae'r drwydded hon hefyd yn caniatáu i'ch gweithwyr/myfyrwyr lwytho copi personol i lawr drwy eu cyfeiriad e-bost sefydliadol heb gost ychwanegol.