Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestr e-bost

Cyrsiau a Digwyddiadau

Gweithdai 2018/19

Trydar Canolfan Bedwyr

Dolenni Sydyn

Sut i Gysylltu

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol i'r Brif Swyddfa.

Dyma'r manylion cyswllt:

Canolfan Bedwyr
Neuadd Dyfrdwy
Y Ganolfan Rheolaeth
Ffordd y Coleg
BANGOR
Gwynedd
LL57 2DG

01248 383293

canolfanbedwyr@bangor.ac.uk

Os ydych chi'n gwybod yn union pwy hoffech chi siarad â nhw, mae manylion cysylltu uniongyrchol i'w cael ar y dudalen Staff.