Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gohebiaeth

  • Rhaid i ohebiaeth gorfforaethol fod yn ddwyieithog.
  • Rhaid i e-byst / llythyrau / hysbysiadau a anfonir at yr holl fyfyrwyr mewn Ysgol fod yn ddwyieithog
  • Rhaid i e-byst/llythyrau/hysbysiadau a anfonir at fyfyrwyr unigol fod yn yr iaith o'u dewis (fel y nodir yn Banner)
  • Rhaid i ohebiaeth ag aelodau o'r cyhoedd/cyrff cyhoeddus yng Nghymru fod yn ddwyieithog nes eich bod yn gwybod beth yw eu hiaith ddewisol.
  • Rhaid i negeseuon e-bost at grwpiau o staff (e.e. penaethiaid ysgolion, cynrychiolwyr gweinyddol, aelodau grwpiau tasg) sy'n ymwneud â materion swyddogol (e.e. datblygiadau polisi, hysbysiadau pwysig, cyfarfodydd ffurfiol) fod yn ddwyieithog.
  • Os anfonir e-bost at aelod staff unigol gyda'r bwriad iddo gael ei anfon ymlaen at grŵp o staff (e.e. o fewn coleg), yna dylai'r e-bost gwreiddiol fod yn ddwyieithog.
  • Rhaid ateb gohebiaeth Gymraeg yn Gymraeg.


  • Brawddegau a Thempledi Defnyddiol