Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwaith Polisi Iaith Canolfan Bedwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi datblygu Polisi Iaith cynhwysfawr ac mae'n atebol i'r Safonau Iaith Gymraeg. Mae Canolfan Bedwyr yn cefnogi staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol i weithredu'r polisi ac i gydymffurfio â'r Safonau Iaith drwy gynnig arweiniad, cyngor a chymorth. Rydym hefyd yn cynnal ysgrifenyddiaeth ar gyfer pwyllgorau sy'n gyfrifol am gynnal trosolwg o'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Cewch rhagor o wybodaeth am ein Polisi Iaith Gymraeg a'n dyletswyddau o dan y Safonau Iaith Gymraeg drwy ddilyn y dolenni. Os oes gennych gwestiynau, sylwadau neu gwynion am weithrediad y Polisi Iaith Gymraeg a'r Safonau Iaith Gymraeg yn y Brifysgol, cwblhewch y ffurflen hon.