Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prawf-ddarllen Dogfennau Cymraeg

Rydym yn cynnig gwasanaeth prawf-ddarllen dogfennau Cymraeg. Gallwch anfon ychydig o eiriau atom i'w prawf-ddarllen, neu ddogfen hir.

Uwchlwytho Dogfen i'w Phrawf-ddarllen

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth am y tro cyntaf darllenwch y cyfarwyddiadau isod ar sut i uwchlwytho dogfennau i'w prawf-ddarllen a'r Cwestiynau Cyffredin er mwyn dysgu mwy am sut i gyflwyno dogfennau i'w prawf-ddarllen ac am y gwasanaeth y gallwn ei gynnig

Cofiwch, os ydych yn cael unrhyw drafferthion, neu os oes arnoch angen cyngor ynglyn â phrawf-ddarllen, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio cyfieithu@bangor.ac.uk

Os ydych yn chwilio am ddeitl neu derm byr efallai bydd Geirfa’r Uned Gyfieithu o gymorth i chi.

Sut mae uwchlwytho dogfen i'w phrawf-ddarllen?

Cliciwch ar y cyswllt uchod a mewngofnodi i’r system yn defnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Dylech roi eich enw defnyddiwr mewn llythrennau bach.
Cliciwch ar ‘Creu Project Newydd’ ar waelod y sgrin.

Bydd angen i chi nodi eich manylion personol, manylion y gwaith ac unrhyw wybodaeth bellach.

Cofiwch roi digon o amser i ni brawf-ddarllen eich gwaith. Os gwelwn na allwn brawf-ddarllen y gwaith erbyn y dyddiad yr ydych yn ei nodi, byddwn yn cysylltu â chi i drafod. Pythefnos yw’r dyddiad dychwelyd diofyn ond gallwch newid y dyddiad hwnnw os oes arnoch angen y gwaith yn ôl cyn hynny.

Yn achos projectau mawr sydd dros 5,000 o eiriau dylech gysylltu â ni ymlaen llaw i roi rhybudd i ni y bydd y gwaith ar ei ffordd ac i drafod amserlen ar gyfer cwblhau’r gwaith.

Mae lle ar y ffurflen hefyd i ychwanegu gwybodaeth ychwanegol am y project.

Ar y dudalen nesaf gofynnir i chi ddewis rhwng uwchlwytho un ffeil neu nifer o ffeiliau neu deipio neu ludo testun byr o hyd at 250 o nodau cyfrifiadurol mewn blwch.

Os yw’r gwaith yn fwy na hynny bydd rhaid i chi uwchlwytho ffeil.

Gorau oll os gallwch anfon gwaith atom mewn ffeiliau Word. I ddarllen mwy am y math o ffeiliau y gallwn ac na allwn eu prawf-ddarllen darllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

I orffen, cliciwch y botwm ‘Anfon at yr Uned Gyfieithu’.

Yn eich cofnod ar y system bydd y gwaith yr ydych newydd ei anfon at yr Uned Gyfieithu i’w weld mewn GWYN.

Unwaith y bydd Swyddog Gweinyddol yr Uned Gyfieithu wedi derbyn y gwaith a chadarnhau’r dyddiad dychwelyd bydd y gwaith yn troi’n FELYN.

Wedi i’r gwaith gael ei ddosbarthu i gyfieithydd, bydd yn troi’n LAS.

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau bydd yn troi’n WYRDD ac fe gewch neges e-bost yn gofyn i chi fewngofnodi i’r system i lawrlwytho eich gwaith.

Ar ôl agor y project a bydd cyswllt i’r ddogfen wreiddiol ar y chwith a chyswllt i'r ddogfen wedi ei phrawf-ddarllen ar y dde. Cliciwch ar y cyswllt i’r cyfieithiad i lawrlwytho’r ddogfen.