Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datblygu Sgiliau Iaith

A ydych chi'n ansicr neu'n ddihyder pan fydd angen i chi ysgrifennu yn Gymraeg, yn enwedig yn eich gwaith?

A ydych chi'n ansicr o'r cywair neu'r ieithwedd briodol wrth siarad neu ysgrifennu yn Gymraeg?

A ydych yn teimlo nad yw eich Cymraeg chi'n 'ddigon da'?

Os ydych chi wedi ateb 'ydw' i unrhyw un o'r cwestiynau uchod, yna mae'n debyg y byddai cwrs Sgiliau Iaith yn ddefnyddiol i chi.

Mae Canolfan Bedwyr yn darparu nifer o gyrsiau sgiliau iaith i'ch helpu i ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu darparu ar gyfer:

Mae tîm tiwtoriaid Canolfan Bedwyr hefyd yn gyfrifol am y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg i athrawon a darlithwyr.