Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uned Technolegau Iaith @ Canolfan Bedwyr

Uned ymchwil hunan-gyllidol yw Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr. Mae’n arloesi ar ymchwilio a datblygu technolegau testun a lleferydd, safoni termau, ac agweddau eraill ar Brosesu Iaith Naturiol a Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol. Mae ei phrif ffocws ar y Gymraeg a’r ieithoedd Celtaidd eraill, ac ar agweddau amlieithog cyfathrebu.

Ymhlith diddordebau arbennig yr UTI mae adfywio ieithoedd drwy dechnolegau iaith, a galluogi ieithoedd llai eu hadnoddau i ffynnu yn yr oes ddigidol.

Mae’r Uned yn gyfrifol am Cysgliad, y pecyn gwirio iaith a chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr, ynghyd â nifer o offer gwirio iaith eraill. Mae’n gwneud gwaith safoni termau, a hefyd wedi datblygu geiriaduron electronig ar CD ac ar y we.

Mae’r UTI hefyd yn rhedeg tri phorth cenedlaethol pwysig y mae modd i chi gael mynediad atynt drwy’r dolenni isod: