Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Termau

Ers ei sefydlu ym Mhrifysgol Bangor yn 1993, mae’r Ganolfan Safoni Termau wedi bod yn safoni termau ar gyfer y cyrff hynny yng Nghymru sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi cynhyrchu llu o eiriaduron termau, mewn print ac mewn fformatau digidol. Bellach wedi ei lleoli o fewn yr Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr, mae'n parhau i arbenigo yn y maes, gan gydymffurfio â safonau rhyngwladol ar derminoleg.

Ymhlith adnoddau'r uned y mae'r Porth Termau. Mae'r Porth Termau yn adnodd cenedlaethol sy’n eich galluogi i chwilio trwy gynnwys y mwyafrif llethol o’r geiriaduron termau sydd wedi'u datblygu gan y tîm, a hynny o un lleoliad hwylus ar y we.

Dyma fanylion y geiriaduron termau sy’n rhan o’r Porth Termau: