Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Mae'r Uned Sgiliau Iaith yn cynnig sesiynau iaith sydd yn paratoi myfyrwyr Prifysgol Bangor i sefyll arholiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Pan fydd graddedigion yn nodi bod ganddynt Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wrth ymgeisio am swyddi, gall cyflogwyr fod yn hyderus fod ganddynt

  • lefel uchel o sgiliau iaith Gymraeg (a gydnabyddir gan y sector addysg uwch a chan gyflogwyr)
  • y gallu i gyfathrebu'n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd

Mae nifer o gyflogwyr eisoes wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif ac mae’r rhestr gyfredol o gyflogwyr sy’n cydnabod y Dystysgrif yn ffurfiol i’w gweld ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r sesiynau paratoi a gynigir gan Uned Sgiliau Iaith Canolfan Bedwyr yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • cyflwyniadau llafar effeithiol
  • trawsieithu
  • ysgrifennu’n rhydd
  • golygu a chywiro testun
  • defnyddio Cysgliad yn effeithiol

Ewch i wefan Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael mwy o wybodaeth.