Gwybodaeth amdanom ni

Mae'r Hwb Cydweithredu yn darparu mynediad i'r ystod eang o gyfleoedd cymorth busnes ac arloesi sydd ar gael trwy Brifysgol Bangor, boed yn sefydliadau micro, busnesau bach a chanolig, ddim er elw neu sefydliadau mawr.  Mae'r Ganolfan Cydweithio yn bwynt canolog i roi mynediad at yr ystod amrywiol o gyllid a rhaglenni sy'n cefnogi'r canlynol: 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000, hwbcydweithredu@bangor.ac.uk.