Cysylltiadau

Enw

Maes dan sylw

E-bost

Ffôn

James Goodman

Cyllid ar gyfer Ymchwil a Datblygu Cydweithredol  ac Arloesi

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 382278

Tudur Williams

Ymgynghoriaeth, Arbenigedd a Gwybodaeth Arbenigol

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 388492

Gareth Mayhead

Masnacheiddio ac Eiddo Deallusol

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 388847

Alix Charnley

Lleoliadau Myfyrwyr ac Interniaethau Mewn Busnes a Menter

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 382645

Katie Thomas

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 388575

Bryn Jones

Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes

https://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness/images/email_ico.gif

01248 383887