Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i wefan yr Ysgol Ddoethurol

Beth yw’r Ysgol Ddoethurol?

Prif bwrpas yr Ysgol Ddoethurol ydy cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor, ac i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial yn llawn. Fel rhan o’r nod hwn, rydyn ni hefyd yn darparu cymorth a hyfforddiant ar gyfer staff goruchwylio. Rydyn ni’n gyfrifol am weithredu, monitro a chyfrannu at adolygiad fframwaith rheoli, polisi a gweithredu’r Brifysgol, a darparu gwybodaeth berthnasol, megis cyfleoedd am hyfforddiant a chyllid, ynghyd â rheolau a chodau ymarfer y Brifysgol i fyfyrwyr ymchwil. Rydyn ni hefyd yn ceisio datblygu a chefnogi cymuned ymchwil rhyngddisgyblaethol ac integredig, gyda myfyrwyr ymchwil yn rhan greiddiol ohoni, wrth hybu cyfleoedd cyfartal a chydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn ein gorau i wobrwyo arferion ac ymdrechion da pan fo’n briodol, ac anelu i gynnig y profiad myfyrwyr gorau posib.

Yr Athro Andrew Hiscock - Deon Ymchwil Ôl-radd

Mae Andrew Hiscock yn Ddeon Ymchwil Ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor ac yn Athro Llenyddiaeth Fodern Gynnar yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth ac mae'n arbenigo ym maes Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg o gyfnod y Dadeni. Penodwyd yn gyfarwyddwr cyntaf Ysgol y Graddedigion yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (2006-15) a bu hefyd yn ddirprwy ddeon yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi bod yn bennaeth yr Ysgol Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ddwywaith a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil yr AHRC iddo yn 2011-12 a Chymrodoriaeth Ymchwil Marie Sklodowka-Curie yn 2016-18. Bu'n ymddiriedolwr i'r Society for Renaissance Studies ac i'r British Shakespeare Association. Ers 2011 mae wedi bod yn ymddiriedolwr i'r Modern Humanities Research Association ac yn gweithredu fel cyd-olygydd y cyfnodolyn academaidd MLR ac fel golygydd cyfres y Yearbook of English Studies. Ers 2010 mae hefyd wedi bod yn gyd-olygydd cyfres i'r Arden Early Modern Drama Guides. Yn 2018, penodwyd yn Gymrawd Ymchwil yn yr Institut de Recherchesur la Renaissance, l'Âge Classique et les Lumières yn l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3, yn Ffrainc.