Croeso i wefan yr Ysgol Ddoethurol

Beth yw’r Ysgol Ddoethurol?

Prif bwrpas yr Ysgol Ddoethurol ydy cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor, ac i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial yn llawn. Fel rhan o’r nod hwn, rydyn ni hefyd yn darparu cymorth a hyfforddiant ar gyfer staff goruchwylio. Rydyn ni’n gyfrifol am weithredu, monitro a chyfrannu at adolygiad fframwaith rheoli, polisi a gweithredu’r Brifysgol, a darparu gwybodaeth berthnasol, megis cyfleoedd am hyfforddiant a chyllid, ynghyd â rheolau a chodau ymarfer y Brifysgol i fyfyrwyr ymchwil. Rydyn ni hefyd yn ceisio datblygu a chefnogi cymuned ymchwil rhyngddisgyblaethol ac integredig, gyda myfyrwyr ymchwil yn rhan greiddiol ohoni, wrth hybu cyfleoedd cyfartal a chydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn ein gorau i wobrwyo arferion ac ymdrechion da pan fo’n briodol, ac anelu i gynnig y profiad myfyrwyr gorau posib.

Beth mae'r Ysgol Ddoethurol yn ei wneud?

  • Datblygu strategaeth Ôl-radd
  • Rheoli datblygu a chyflwyno hyfforddiant i ôl-raddedigion ymchwil
  • Hyrwyddo ymarfer da mewn goruchwylio myfyrwyr am radd doethur
  • Goruchwylio monitro cynnydd ôl-raddedigion ymchwil

Beth all yr Ysgol Ddoethurol ei wneud i mi?

Yr Athro John Turner - Deon Ymchwil Ôl-radd

Ers 22 mlynedd mae John Turner wedi arwain cwrs MSc mewn Gwarchod Amgylchedd y Môr, cwrs sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae wedi bod yn Ddarlithydd ar Ymweliad ym Mhrifysgol Mauritius a bu'n ymwneud â sefydlu hyfforddiant ôl-radd yn Nwyrain Affrica a Mecsico.   Mae'n arholwr allanol rheolaidd ar lefelau ôl-radd hyfforddedig ac ymchwil.   Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu iddo gan y brifysgol yn 2007 ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd yn y Gwyddorau Eigion er 2011, gan oruchwylio myfyrwyr cartref a rhyngwladol sy'n aml yn ymwneud â phrojectau dramor.  

Meddai John

'Mae gofynion myfyrwyr doethuriaeth a graddau doethuriaeth yn newid ac rydym yn cydnabod hynny drwy adeiladu sefydliad neilltuol i uno a hyrwyddo addysg a gweinyddiaeth o safon uchel i raddedigion ar draws y brifysgol er mwyn creu amgylchedd ymchwil rhagorol i gefnogi datblygiad ymchwilwyr annibynnol.  Byddwn yn darparu gweithgareddau, digwyddiadau, cyrsiau a gweithdai i ddatblygu sgiliau personol a phroffesiynol i gyfnerthu hyfforddiant academaidd a thechnegol mewn gwahanol ddisgyblaethau, ac i ddangos amrywiaeth ymchwil ddoethurol i bartneriaid ac i'r cyhoedd.  Wedi'r cyfan, ein myfyrwyr doethurol yw arweinwyr ymchwil arloesol y dyfodol ac mae'n rhaid i ni roi iddynt brofiad o'r radd flaenaf."