Cyhoeddiad Pwysig

Mae Prifysgol Bangor yn monitro achosion o Coronavirus (Covid-19) yn agos ac yn parhau i ddilyn cyngor awdurdodau'r DU. Mae'r Ysgol Ddoethurol yn parhau ar agor yn y sefyllfa ddigynsail hon. Bydd ein staff yn darparu gwasanaethau trwy Waith Cartref. Cysylltwch â'n staff trwy eu e-byst Prifysgol Bangor (Cysylltwch â Ni) oherwydd bydd ffonau swyddfa heb eu hateb i raddau helaeth.

Coronavirus (Covid - 19) a'i effaith ar PGR ym Mhrifysgol Bangor

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'r Ysgol Ddoethurol.

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Yr Ysgol Ddoethurol

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.