Croeso i wefan yr Ysgol Ddoethurol

Professor Jo Rycroft-Malone – Dirprwy is-Ganghellor Ymchwil ac Effaith

Beth yw’r Ysgol Ddoethurol?

Prif bwrpas yr Ysgol Ddoethurol ydy cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor, ac i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial yn llawn. Fel rhan o’r nod hwn, rydyn ni hefyd yn darparu cymorth a hyfforddiant ar gyfer staff goruchwylio. Rydyn ni’n gyfrifol am weithredu, monitro a chyfrannu at adolygiad fframwaith rheoli, polisi a gweithredu’r Brifysgol, a darparu gwybodaeth berthnasol, megis cyfleoedd am hyfforddiant a chyllid, ynghyd â rheolau a chodau ymarfer y Brifysgol i fyfyrwyr ymchwil. Rydyn ni hefyd yn ceisio datblygu a chefnogi cymuned ymchwil rhyngddisgyblaethol ac integredig, gyda myfyrwyr ymchwil yn rhan greiddiol ohoni, wrth hybu cyfleoedd cyfartal a chydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn ein gorau i wobrwyo arferion ac ymdrechion da pan fo’n briodol, ac anelu i gynnig y profiad myfyrwyr gorau posib.