Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Alix Charnley

Cyfeiriad e-bost: a.charnley@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 382645

Lleoliadau Myfyrwyr ac Interniaethau Mewn Busnes a Menter

Trwy leoliadau gwaith byr ac interniaethau, mae Prifysgol Bangor yn darparu mynediad i arian ar gyfer myfyrwyr sy'n barod i weithio a graddedigion sy'n dod â sgiliau arbenigol, syniadau newydd a brwdfrydedd i sefydliad.  
Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000, hwbcydweithredu@bangor.ac.uk.

 

 

Mae GO Wales Cyflawni trwy Brofiad Gwaith - yn cefnogi myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau i gael profiad gwaith er mwyn meithrin a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd.  Mae hyn yn berthnasol i gyflogwyr sy'n gallu cynnig profiad gwaith hyblyg wedi ei deilwra i fyfyrwyr.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.
Mae Rhaglen Interniaethau BBaCh Prifysgolion Santander yn rhoi cyllid i helpu myfyrwyr a graddedigion ennill profiad gwaith gwerthfawr mewn busnesau bychain a chanolig.