Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Pontio - Canolfan Celfyddydau ac Arloesi

Mae Prifysgol Bangor yn eich croesawu i Pontio – ein canolfan newydd lle ceir cymysgedd cyffrous ac unigryw o’r Celfyddydau a Diwylliant, Arloesi, Addysg a Chymuned.

Mae’r enw ‘Pontio’ yn ymgorffori hanfod ac ethos ein canolfan newydd. Mae Pontio’n dod â’r ddinas a’r Brifysgol at ei gilydd mewn ffordd real a gweladwy, wrth i bawb ddod ynghyd i arloesi a dysgu a mynd i’r sinema, y theatr a’r bwytai, i enwi ond ychydig o’r gweithgareddau.

Mae Pontio nid yn unig yn arddangos y gorau o fyd y celfyddydau a diwylliant – yn lleol a rhyngwladol – i Fangor, ond mae hefyd yn fan gwerthfawr i arloesi a menter, gan gysylltu arbenigedd y Brifysgol mewn ymchwil, dylunio a datblygu cynnyrch â busnesau a menter yn ein rhanbarth. Mae Pontio hefyd yn ganolbwynt i fyfyrwyr, gan gynnwys swyddfeydd newydd Undeb y Myfyrwyr ac ystafelloedd dysgu a mannau cyfarfod cymdeithasol o ansawdd uchel y gall pawb eu mwynhau.

Ac, yn eithriadol bwysig, mae’r ganolfan yn ychwanegu’n sylweddol at y cyfleusterau a geir ym Mangor a’r cyffiniau er budd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y Brifysgol a’r gymuned ehangach. Mewn sawl ffordd, felly, mae canolfan Pontio’n cyfiawnhau ei henw a’i gweledigaeth drwy sefydlu pont rhwng gwahanol elfennau’r brifysgol a’r gymuned yng ngogledd-orllewin Cymru.