Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Gwobrau’r Ysgol

Bwrsariaeth Cyfrifiadureg £1,500 ar gyfer Medi 2019

Mae ein hisraddedigion yn ganolog i bopeth yn yr Ysgol Cyfrifiadureg, ac rydym yn awyddus i barhau i dyfu a helpu rhagor o raddedigion i fynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus a chyffroes ym maes peirianneg. Fel rhan o'r twf hwn rydym yn cynnig bwrsariaeth Cyfrifiadureg arbennig o £1,500 ar gyfer myfyrwyr a wnaeth cais cyn dyddiad cau UCAS i astudio ar y cwrs cyfrifiadureg i israddedigion ym mis Medi 2019.

Mae'r telerau ac amodau llawn ar gyfer y fwrsariaeth Cyfrifiadureg ar gyfer mynediad yn 2019 wedi eu nodi isod:

I fod yn gymwys am fwrsariaeth Cyfrifiadureg gwerth £1,500 mae'n rhaid eich bod

 • yn fyfyrwyr newydd, blwyddyn gyntaf o'r Deyrnas Unedig sy'n gwneud cais am gwrs cymwys llawn-amser o fewn Cyfrifiadureg ar gyfer mis Medi 2019
 • wedi gwneud cais am gwrs cymwys o fewn Cyfrifiadureg erbyn dyddiad cau UCAS ar 15 Ionawr, 2019.
 • wedi dewis cwrs o fewn Cyfrifiadureg ym Mangor fel eich dewis pendant drwy UCAS erbyn 8 Mehefin 2019, fan bellaf.
 • wedi cael eich derbyn ar gwrs cymwys o fewn Cyfrifiadureg ar gyfer mis Medi 2019.

* Yr unig gwrs NAD yw'n gymwys ar gyfer bwrsariaeth Cyfrifiadureg yw'r cwrs BSc Technolegau Creadigol.

I dderbyn y Fwrsariaeth Cyfrifiadureg o £1,500 ar gyfer 2019, mae'n rhaid eich bod

 • yn cyflawni pob un o'r meini prawf uchod.
 • yn cofrestru ar gwrs cymwys israddedig llawn-amser o fewn Cyfrifiadureg ar gyfer Medi 2019, a
 • yn mynd ymlaen gyda eich astudiaeth ar gwrs cymwys llawn-amser o fewn Cyfrifiadureg yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/20.

Sylwer:

 • Nid oes angen i chi wneud cais am y Fwrsariaeth – byddwch yn ei derbyn yn awtomatig cyn belled â'ch bod yn cyflawni'r meini prawf uchod.
 • Telir y Fwrsariaeth Cyfrifiadureg £1,500 dim ond yn y flwyddyn gyntaf.
 • Mae myfyrwyr sy'n derbyn y Fwrsariaeth Peirianneg Cyfrifiadureg £1,500 yn dal yn gymwys i dderbyn taliadau bwrsariaeth perthnasol eraill, er enghraifft bwrsariaeth Bangor a roddir trwy brawf modd.
 • Mawrth 1, 2019 fydd dyddiad talu'r Fwrsariaeth Cyfrifiadureg; telir y fwrsariaeth mewn un taliad.
 • Rhaid bod wedi cofrestru o hyd ac yn astudio cwrs cymwys israddedig llawn-amser o fewn Cyfrifiadureg i dderbyn y taliad bwrsariaeth. Ni fydd myfyrwyr sydd wedi rhoi gorau i'w hastudiaethau neu wedi newid i gwrs arall yn derbyn y taliad bwrsariaeth.
 • Ni fydd y rhai sy'n dewis gohirio mynediad tan fis Medi 2020 yn gymwys i dderbyn y Fwrsariaeth Cyfrifiadureg £1,500 ar gyfer mynediad yn 2019.
 • Yr unig gwrs NAD yw'n gymwys ar gyfer bwrsariaeth Cyfrifiadureg yw'r cwrs BSc Technolegau Creadigol.

University awards

Gwobrau’r Prifysgol

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan brifysgol sy'n rhoi pwyslais ar gymorth i fyfyrwyr, mae Bangor yn awyddus i gynnig help ychwanegol i fyfyrwyr. Dyma’r bwrsariaethau a’r ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig.

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2020 yw 15 Ionawr 2020)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.

 

Allanol

Leverhulme Trade Charities Trust Undergraduate Bursaries

Further information