Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Gwobrau’r Ysgol

Ysgoloriaeth Cyfrifiadureg

£1,500 dros tair blynedd

Bydd 3 ysgoloriaeth yn cael eu gwobrwyo ar sail perfformiad. Bydd rhaid gwneud cais erbyn diwedd Tachwedd er mwyn eistedd yr arholiad yn ystod y mis Ionawr canlynol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Amanda Smith – a.smith@bangor.ac.uk

Ysgoloriaeth Peirianneg Electronig

£1,500 dros tair blynedd

Bydd 3 ysgoloriaeth yn cael eu gwobrwyo ar sail perfformiad. Bydd rhaid gwneud cais erbyn diwedd Tachwedd er mwyn eistedd yr arholiad yn ystod y mis Ionawr canlynol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Amanda Smith – a.smith@bangor.ac.uk

University awards

Gwobrau’r Prifysgol

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan brifysgol sy'n rhoi pwyslais ar gymorth i fyfyrwyr, mae Bangor yn awyddus i gynnig help ychwanegol i fyfyrwyr. Dyma’r bwrsariaethau a’r ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig.

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2020 yw 15 Ionawr 2020)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.

 

Allanol

Leverhulme Trade Charities Trust Undergraduate Bursaries

Further information