Cyngor ariannol

Dylai eich amser yn y Brifysgol fod yn bleserus ac yn werth chweil, ac mae Prifysgol Bangor yn anelu i roi ichi wybodaeth a chefnogaeth a fydd yn eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar eich profiad yn y Brifysgol. Mae’n arbennig o bwysig nad yw pryderon ariannol diangen yn amharu ar eich amser yma.

Mae'r Uned Cymorth Ariannol yn rhan o dîm Cefnogi Myfyrwyr a gall ein saff profiadol ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid myfyrwyr gan gynnwys:

  • Cyllid israddedig ar gyfer cyrsiau llawn amser a rhan amser
  • Cyllid ôl-raddedig
  • Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Prifysgol
  • Cronfa Caledi a Grantiau Argyfwng
  • Cyllidebu

Ble i ddod o hyd i'r Uned Cymorth Ariannol

Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DF

Adeilad rhif 70 ar fap y Brifysgol ydi Neuadd Rathbone

Amser a Manylion Cyswllt Agor

Mae'r Uned Cymorth Ariannol ar agor rhwng 9 - 5 dydd Llun i ddydd Gwener ac yn anelu at gael polisi drws agored. Fodd bynnag, os hoffech wneud apwyntiad, cysylltwch â'r Uned:

Ebost: cymorthariannol@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 383566 / 3637

Skype: studentservices12
Cysylltwch drwy e-bost am apwyntiad.

Ydych chi'n fyfyriwr Prifysgol Bangor mewn lleoliad tu allan i Fangor? Er enghraifft, yn Wrecsam?

Ni waeth lle'r ydych yn astudio mae croeso i chi wrth gwrs dderbyn yr un gefnogaeth gan yr Uned Cymorth Ariannol. Gallwch gysylltu â’r Uned trwy alwad ffôn, e-bost neu mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad Skype.

Skype: studentservices12
Cysylltwch drwy e-bost am apwyntiad.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr