Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llety

Cewch fanylion y llety lleol isod:

Y Ganolfan Rheolaeth

Y Ganolfan Reolaeth

Yn y Ganolfan Rheolaeth ceir llety dosbarth busnes 4* a 56 o ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi ennill Safon Aur Dosbarth Busnes Croeso Cymru. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu cliciwch yma.

Llety Prifysgol Bangor

Neuaddau Prifysgol Bangor

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu llety un ystafell en-suite ym Mhrifysgol Bangor, cliciwch yma.

Y cod hyrwyddo yw: APP2019