Llun myfyriwr y Gyfraith efo clorian yn y cefndir

Y Gyfraith Bangor

Mae Y Gyfraith Bangor yn cynnig amrywiaeth llawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig i ddoethurol.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Mae graddau’r gyfraith a gynigir gan Y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cael eu cynllunio’n ofalus i ddatblygu gyda thirwedd gyfreithiol newidiol, a pharatoi myfyrwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau cyfreithiol y mae galw amdanynt gan ddiwydiant sy’n fwyfwy byd-eang. Mae myfyrwyr o nifer o wledydd ar draws y byd yn dewis Y Gyfraith Bangor am ei harbenigedd addysgu a’i hamgylchedd amrywiol amlddiwylliannol.

O Awst 1af 2021, bydd y Gyfraith yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas.

Y Gorau

yng Nghymru o ran Ysgolion y Gyfraith

Guardian League Table

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Llyfrau cyfraith mewn llyfrgell

Ein Hymchwil

Gyda’r cyfuniad hwn o gefndiroedd amrywiol, mae arbenigedd ymchwil y staff hefyd yn amrywiol ac yn cynnwys meysydd megis Cyfraith Rhyngwladol, Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd, Cyfraith Cyllid Corfforaethol, Cyfraith Forwrol, Cyfraith Fasnachol, Cyfraith Cwmnïau, Cyfreitheg, Cyfraith Weinyddol, Cyfraith A Chrefydd, Cyfraith Plant A Theuluoedd A Chyfraith Eiddo Deallusol. Ewch i dudalennau Pynciau Ymchwil i gael rhagor o fanylion am weithgareddau ymchwil.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Y Gyfraith Bangor, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

  +44 (0) 1248 382085

  cyfraith@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Y Gyfraith Bangor yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

MWY AM Y COLEG