Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yn y diweddar

6-7 Mehefin 2019

Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor Modern

Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor Modern

Rydym yn hynod falch o'ch gwahodd chi i Gynhadledd 2019 o'r enw 'Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor Modern' a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor yng ngogledd Cymru rhwng 6-7 Mehefin 2019.

Dyma'r ail gynhadledd a drefnwyd gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor a'r nod yw dwyn ynghyd ysgolheigion ac ymchwilwyr o wahanol wledydd ac amrywiol feysydd academaidd a diwylliannau i rannu profiadau, a thrafod materion sy'n ymwneud â gwahanol ddulliau a methodolegau a ddefnyddir i ddysgu ieithoedd tramor. Nod y gynhadledd hon yw annog trafodaeth, dadlau a chyfnewid syniadau rhwng cynrychiolwyr ar bob lefel.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau, prif ddarlithoedd, sgyrsiau, cyflwyniadau poster a gweithdai yn ymwneud â'r pynciau a ganlyn.

Pynciau'r Gynhadledd:

 • Ffyrdd o wella'r niferoedd sy'n cymryd ieithoedd tramor modern mewn ysgolion a phrifysgolion a gwella ansawdd y ddarpariaeth iddynt
 • Ysgogi dysgu ieithoedd mewn ysgolion, prifysgolion a'r gymuned ehangach mewn ffordd gynaliadwy
 • Tueddiadau technolegol newydd mewn dysgu ieithoedd tramor modern
 • Effaith Brexit ar ddarpariaeth ieithoedd tramor modern yn y Deyrnas Unedig
 • Datblygu sgiliau iaith unigolion mewn dosbarthiadau ieithoedd tramor
 • Defnyddio celf a chreadigrwydd mewn dosbarthiadau iaith dramor

Prif siaradwyr a gadarnhawyd

 • Prof. Joel Bellassen- Cyn Athro Tsieineaidd yn Institut National des Langues et Civilizations Orientales a'r Arolygydd Cyffredinol cyntaf ym maes dysgu'r iaith Tsieinëeg yn y Weinyddiaeth Addysg, Ffrainc
 • Dr SONG Lianyi- Adran Ieithoedd a Diwylliannau Dwyrain Asia
  SOAS, y DU
 • Yr Athro LIU Yan- Prifysgol Gwyddorau Gwleidyddol a'r Gyfraith Tsieina, Tsieina
 • Yr Athro WANG Fang- Prifysgol Gwyddorau Gwleidyddol a'r Gyfraith Tsieina, Tsieina
 • Ms FANG Jing – Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd,  Prifysgol Rhydychen, Y Deyrnas Unedig
 • Dr Wang Shasha - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaeth ac Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor, y DU
 • Dr. Hongfen Zhou- Canolfan Iaith Fodern, King's College, Llundain

Rhaglen

Gellir dod o hyd i'r rhaglen gynhadledd yma

9–10 Mehefin 2018

Y Gynhadledd 1af ar Gyfathrebu Rhyngddiwylliannol, Cyfieithu, a Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor

Y Gynhadledd 1af ar Gyfathrebu Rhyngddiwylliannol, Cyfieithu, a Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor

Mae'n bleser o'r mwyaf eich croesawu chi oll i Gynhadledd 2018 ar 'Gyfathrebu Rhyngddiwylliannol, Cyfieithu, a Dulliau o Ddysgu Ieithoedd Tramor' yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, yng nghanol hyfrydwch gogledd Cymru.

Dyma'r gyntaf o gyfres newydd o gynadleddau o dan adain Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor a'r nod yw dwyn ynghyd ysgolheigion ac ymchwilwyr o wahanol wledydd ac amrywiol feysydd academaidd a diwylliannau i rannu profiadau, a thrafod materion sy'n ymwneud â chyfathrebu rhyngddiwylliannol, cyfieithu a'r methodolegau gwahanol a ddefnyddir i ddysgu ieithoedd tramor.

Nod y gynhadledd hon yw annog trafodaeth, dadlau a chyfnewid syniadau ymhlith cynrychiolwyr ar bob lefel, yn arbenigwyr mewn meysydd cysylltiedig â'r rhai sydd â diddordeb cyffredinol yn y pynciau hyn. Rydym yn edrych ymlaen at drafod y canfyddiadau diweddaraf, yr heriau a'r posibiliadau cyffrous sydd ar gyfer dysgu a chyfieithu ieithoedd tramor, yn ogystal â'r materion sy'n ymwneud â phwnc allweddol ac amserol Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol.

Bydd y Gynhadledd yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau, darlithoedd cyweirnod, anerchiadau a chyflwyniadau poster ar nifer o themâu a sesiynau poster. Bydd rhaglen gymdeithasol a theithiau a rydd gyfle i gael cip ar y golygfeydd godidog o'r mynyddoedd a'r arfordir a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Bangor a gogledd Cymru.

Byddwn yn ymdrin â'r testunau canlynol:

 • Tueddiadau newydd a dysgu ieithoedd tramor
 • Datblygu sgiliau iaith unigol mewn dosbarthiadau ieithoedd tramor
 • Methodoleg ymchwil ar gyfer dysgu a chyfieithu ieithoedd tramor
 • Rhyngweithio myfyrwyr - athrawon mewn dosbarthiadau ieithoedd tramor
 • Problemau a heriau wrth ddysgu cyfieithu
 • Arferion cyfieithu ac ieithoedd tramor
 • Damcaniaethau sy'n gysylltiedig â maes cyfathrebu rhyngddiwylliannol
 • Cymhwyso arferion rhyngddiwylliannol mewn gwahanol ddisgyblaethau a gweithgareddau
 • Heriau newydd ar gyfer ymchwil i gyfathrebu rhyngddiwylliannol

Prif siaradwyr a gadarnhawyd:

Dr Lianyi Song - Adran Ieithoedd a Diwylliannau Dwyrain Asia SOAS, Y Deyrnas Unedig

Yr Athro Zhang Qing- Ysgol Ieithoedd tramor, Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith China, China

Yr Athro Cui Yuzhen - Ysgol y Dyniaethau, Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith China, China

Dr Ying Yan - Ysgol y Dyniaethau, Prifysgol Leicester, Y Deyrnas Unedig

Ms Jing Fang - Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd, Prifysgol Rhydychen, Y Deyrnas Unedig

Rhaglen

Gellir dod o hyd i'r rhaglen gynhadledd yma