Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

DynaMost - Adnoddau Hanes Tsieineaidd

Mae gyfres hon o ddarlithoedd a fideos byrion wedi cael ei hysbrydoli gan wareiddiad hynafol a chyfareddol Tsieina ac mae'n cynnig cip ar hanes Tsieina a gofnodwyd ers 2000CC. Bwriad y gyfres yw helpu'r sawl sydd â diddordeb yn Tsieina i ddeall hynt llinachau ymerodrol y genedl dros gyfnod o 4000 o flynyddoedd. Mae llinell amser wedi ei chynllunio’n arbennig i gyd-fynd â phrosiect DynaMost er mwyn galluogi pobl chwilfrydig o bob oed i ddysgu am drefn y llinachau ac am y pethau arloesol a ddigwyddodd yn Tsieina.Mae fideos DynaMost ar gael i'w gwylio yma ac ar YouTube a YouKu yn Saesneg, yn Saesneg gydag Isdeitlau Mandarin ac yn Gymraeg. Cliciwch ar y mân-luniau isod i chwarae'r fideos.

DynaMost 1 - Llinachau Xia, Shang a Zhou (2000BC - 256BC)

Cliciwch yma ar gyfer Saesneg gydag is-deitlau Mandarin.

DynaMost 2 - Llinachau Qin, Han, Sui a Tang (221BC-907AD)

Mae fersiwn Cymraeg o'r fideo ar gael yma cyn bo hir. Cliciwch yma i wylio'r fersiwn Saesneg.

Dyna Linach! - Gwersi am Hanes Tsieina


Cofrestrwch ar gyfer ein gwersi rhyngweithiol am hanes Tsieina (sesiynau pedair awr), sydd wedi eu cynllunio i gynnig siwrnai hwyliog a llawn gwybodaeth i chi trwy ofod ac amser i Tsieina'r oes o'r blaen. Bydd y dosbarthiadau ar gael i ystod o ddysgwyr (dros 16 oed) a byddant yn addysgu'r myfyrwyr am dwf dramatig Tsieina o ran cyfoeth a phwysigrwydd economaidd a gwleidyddol byd-eang y wlad, ac yn rhoi hynny o fewn cyd-destun eu diwylliant a'u hanes nhw.


Mae croeso i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn: confuciusinstitute@bangor.ac.uk neu ffoniwch: 01248 388555.