Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion

Digwyddiadau

Diwylliant – Dysgu – Ymchwil

Croeso i’r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor. Mae hwn yn gynllun rhyngwladol ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, y China University of Political Science and Law (CUPL) yn Beijing, a Swyddfa Cyngor Iaith Tsieineaidd Rhyngwladol ( Hanban).

Mae Sefydliad Confucius, Prifysgol Bangor yn sefydliad canolog aml-ddisgyblaethol o’r Brifysgol a’i nod yw rhoi cyfle i bobl gogledd Cymru gael blas ar ddiwylliant ac iaith Tsieina a dysgu mwy amdanynt.

Gyda rhaglen amrywiol a chyfoethog o ddigwyddiadau diwylliannol, darpariaeth iaith ac ymchwil academaidd, mae’r Sefydliad yn gyfrwng hynod werthfawr ar gyfer cyfnewid diwylliannol, addysgol a deallusol rhwng Gogledd Cymru a Tsieina. O Ynys Môn yn y gorllewin i Wrecsam yn y dwyrain ein nod yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl ar draws y rhanbarth, ac rydym yn gobeithio y byddwch chi’n rhan o’n siwrnai.

Ewch i’r wefan hon yn rheolaidd os gwelwch yn dda i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os hoffech i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod, yn cynnwys cyrsiau iaith Tsieinëeg (Mandarin), ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn gwybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook.