Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu

Mae darparu dosbarthiadau iaith Tsieinëeg (Mandarin) yn rhan ganolog o'n gwaith. Rydym nid yn unig yn cynnig cyfleoedd dysgu i ysgolion a cholegau, ond hefyd ddosbarthiadau wedi'u haddasu ar gyfer grwpiau ac unigolion.  Mae dysgu gydol oes wrth wraidd ein cenhadaeth i hyrwyddo'r iaith Tsieinëeg  yng Ngogledd Cymru, ac mae ein dosbarthiadau ar gael i bobl o ystod eang o allu.  Cliciwch ar y cysylltiadau isod perthnasol i gael gwybod mwy am ein dewisiadau dysgu. 

Os hoffech i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod, yn cynnwys cyrsiau iaith Tsieinëeg (Mandarin), ymunwch â'n rhestr bostio i dderbyn gwybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost.  I gael gwybodaeth am ein gweithgareddau diwylliannol neu ymchwil, ewch i'n tudalennau Diwylliant ac Ymchwil.