Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu Saesneg yn Tsieina

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ennill profiad addysgu gwerthfawr dramor!

Os ydych chi'n siarad Saesneg brodorol gyda gradd Baglor neu uwch ac mae gennych ddiddordeb mewn dysgu Saesneg yn Tsieina, gweler isod am ragor o wybodaeth.

Disgrifiad Swydd

 • Dysgu mewn Ysgol Gyhoeddus yn Shenzhen / etc
 • Hyd at 20 o oriau dysgu yr wythnos
 • Oedran y disgyblion: 4-16 oed

Telerau Cyflogaeth

 • Hyd y Contract: blwyddyn neu hirdymor
 • Dim dyddiad cau i ymgeisio - rydym yn derbyn athrawon bob mis
 • Cyflog: 1,600-3,000 USD y mis
 • Ad-daliad tocyn hedfan: 700-1,400USD y flwyddyn
 • Llety am ddim *, tŷ am ddim
 • Gwyliau gyda tâl, darperir trwydded waith

Gofynion

 • Siaradwyr Saesneg brodorol
 • Gradd Baglor neu uwch
 • Dim cyfyngiad ar brif bwnc ac oedran

Sut i wneud cais - Trefn

Anfonwch e-bost at hr@cali-english.com gyda'r eitemau canlynol:

 1. Resumé (Nodwch eich ID Skype neu Whatsapp yn y resumé)
 2. Copi gradd Baglor (os nad ydych wedi ei derbyn eto, nodwch pryd y byddwch yn ei chael)
 3. Llun maint pasbort (cefndir gwyn)
 4. Fideo yn eich cyflwyno eich hun, 45-60 eiliad

Nodiadau:

 • Gofalwch fod y copi wedi'i sganio o'ch gradd a'ch llun maint pasbort yn glir
 • Gall yr ymgeisydd wneud cais hyd yn oed os nad yw wedi derbyn gradd baglor eto, cyn belled ag y bydd yn ei derbyn cyn gadael am Tsieina, oherwydd rhaid cael gradd baglor i wneud cais am drwydded waith yn Tsieina.
 • Byddwch yn fywiog wrth gyflwyno eich hun, bydd yn ddefnyddiol iawn o ran llwyddiant eich cais (Anfonwch eich fideo at fy WhatsApp: + 1876-995-9230)

Y drefn yw:

 1. Casglu'r resumé a deunydd arall (nodwyd sleid uchod)
 2. Cyfweliad trwy Skype (o bell), ac os yn pasio, anfonir cynnig i ymgeiswyr
 3. Llofnodi cytundeb gydag ymgeiswyr
 4. Ymgeiswyr yn paratoi dogfennau i gael trwydded waith Tseiniaidd (tystysgrif TEFL, adroddiad nad oes gan yr ymgeisydd gefndir troseddol, gradd baglor, adroddiad meddygol, ac ati). Bydd yn cymryd tua 15-20 diwrnod, ac yna bydd ymgeiswyr yn anfon y dogfennau at y cyflogwr.
 5. Bydd y cyflogwr yn gwneud cais ar-lein trwy wefan llywodraeth Tsieineaidd am drwydded waith i ymgeiswyr (2 wythnos). Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo, anfonir yr hysbysiad trwydded gwaith at ymgeiswyr trwy e-bost.
 6. Mae ymgeiswyr wedyn yn argraffu'r hysbysiad trwydded waith ac yn gwneud cais am FISA gwaith yn Tsiena drwy Lysgenhadaeth Tsieina yn eu gwlad eu hunain (mae'n cymryd 3-5 diwrnod).
 7. Awgrymwn i ymgeiswyr brynu tocyn unffordd

Holi ac Ateb

E-bost: hr@cali-english.com
WhatsApp:  + 1876-995-9230
E-bost Sefydliad Confucius: confuciusinstitute@bangor.ac.uk

 

Astudiaeth Achos

1. Mr Alex Inch (O'r DU)

                    
Dinas Waith:     Dinas Shenzhen / Tsieina           
Ysgol Waith:   Ysgol Iaith Dramor Qiao Xiang
Prifysgol:   Prifysgol Rhydychen, y DU    
Cyrraedd Tsieina:  Medi 2018

2. Mr Darren Robinson (O'r DU)


Dinas Waith:  Beijing/ Tsieina                           
Ysgol Waith:   Golden Bridge Kindergarten
Prifysgol: Prifysgol Ulster, y DU             
Cyrraedd Tsieina:  Chwefror 2017

3. Ms Arion Bishop  (O'r UDA)

 

Dinas Waith:        Shenzhen / Tsieina
Ysgol Waith:   Ysgol Gynradd Nanhu
Prifysgol:       Prifysgol Dillard, LA
Cyrraedd Tsieina:  Medi 2018

4. Ms Sydney Marie Bundy  (O'r UDA)

 

Dinas Waith:        Shenzhen / Tsieina
Ysgol Waith:   Ysgol Gynradd Huafu
Prifysgol: Prifysgol Dillard, LA
Cyrraedd Tsieina:  Medi 2018

5. Mr Brett Taylor (O'r UDA)

 
Dinas Waith:        Shenzhen / Tsieina
Ysgol Waith:   Ysgol Gynradd Shenzhen
Prifysgol: The Evergreen State College, CA
Cyrraedd Tsieina:  Chwefror 2016

6. Ms Decia Gillispie (O Jamaica)

 

Dinas Waith:         Shenzhen / Tsieina
Ysgol Waith:   Ysgol Gynradd Shenzhen
Prifysgol:        Prifysgol Technoleg, Jamaica
Cyrraedd Tsieina:   Chwefror 2018

Samplau Llety