Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwnewch gais i'r Brifysgol

Dewch o hyd i'ch cwrs delfrydol

Edrychwch ar y cyrsiau mae Prifysgol Bangor yn cynnig.

Pam dewis Prifysgol Bangor?

Mae amryw o resymau dros ddewis Prifysgol Bangor! Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf yn enwi Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion y DU am foddhad myfyrwyr. Mae ein lleoliad anhygoel yn cynnig cyfleoedd am antur ac mae'r Brifysgol yn ymfalchio yn y gymuned glos, cyfeillgar o fyfyrwyr sy'n astudio yma.

Mae gennym gyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf, rydym yn sicrhau llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac mae aelodaeth o'n holl glybiau a chymdeithasau am ddim.

Manteisiwch ar hyn oll a gwnewch gais nawr!

Sut i wneud cais

Mae'n rhaid i bob ymgeisydd am gwrs israddedig wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Cod UCAS Prifysgol Bangor: B06

  • Dyddiad cau cyntaf UCAS ar gyfer myfyrwyr o'r DU a'r Undeb Ewropeaidd yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau wedi'r dyddiad yma.
  • Llinell gymorth UCAS – 0871 468 0 0468.