Ystafell wely en-suite yn neuaddau diweddaraf Ffriddoedd