Ystafell ymolchi wedi ei haddasu yn neuaddau mwyaf diweddar Ffriddoedd

Gweld ein teithiau 360 o Bentref Ffriddoedd

Neuaddau o'r math diweddaraf

Neuaddau o'r math gwreiddiol

Ystafell wely en-suite wedi ei haddasu

Mwy am ein llety

Edrychwch ar ein rhestr llawn o neuaddau a darganfyddwch fwy am ein llety yn Ffriddoedd a Santes Fair.

Mwy am ein llety

Edrychwch ar ein rhestr llawn o neuaddau a darganfyddwch fwy am ein llety yn Ffriddoedd a Santes Fair.