Cwad mewnol ym Mhrifysgol Bangor

Cyngor y Brifysgol

Swyddogaeth

Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth weithredol y brifysgol o ddydd i ddydd, gwneir hyn gan y Pwyllgor Gweithredu.

Eglurir swyddogaeth y Cyngor mewn dogfen Cyfansoddiad a Chylch Gorchwyl y cytunwyd arni.

Mae gan y Cyngor nifer o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel llywodraethwyr.

 • Pwyllgor Archwilio a Risg
 • Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg
 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
 • Pwyllgor Taliadau
 • Pwyllgor Cyllid a Strategaeth
 • Pwyllgor Pobl a Diwylliant

Dylai unigolion sydd â diddordeb mewn cael eu hystyried i fod yn aelod o'r Cyngor neu ei is-bwyllgorau gysylltu ag Ysgrifennydd y Cyngor, Mrs Gwenan Hine. Yn ogystal â gwasanaethu ar y corff llywodraethu, disgwylir hefyd i Aelodau Annibynnol o'r Cyngor wasanaethu ar un neu fwy o is-bwyllgorau’r Cyngor. Felly bydd y rôl yn gofyn am ymrwymiad amser o 1 i 2 ddiwrnod y mis ac nid oes tâl.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Cyngor fel a ganlyn:

Aelodau Annibynnol y Cyngor

(Cliciwch yma i gael Manylion Bywgraffiadol)

 • Cadeirydd:  Mrs Marian Wyn Jones
 • Dirprwy Ganghellor ac Is-Gadeirydd:  Yr Athro Gareth Roberts
 • Mr Atul Devani
 • Mr Eric Hepburn
 • Mr Marc P. Jones
 • Mr Kailesh Karavadra
 • Is-Lyngesydd Sir Paul Lambert
 • Mrs Alison Lea-Wilson
 • Ms Julie Perkins
 • Dr Ian Rees
 • Yr Athro Jean White
 • Yr Athro Tim Wheeler, DL

Aelodau yn rhinwedd eu swydd o'r Cyngor

Penodwyd gan y Senedd

Penodwyd gan y Staff Academaidd

Penodwyd gan Staff Anacademaidd

 • Mr Paul Wood

Ysgrifennydd y Cyngor

 • Mrs Gwenan Hine

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?