Golygfa o'r awyr o dir gydag amrywiaeth o gnydau trofannol

Amaethyddiaeth Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cymhwyster PhD
 • Hyd 2-5 mlynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Parc Cenedlaethol Eryri

Darllen mwy: Gwyddor yr Amgylchedd

Mae Bangor mewn lleoliad mor wych ar gyfer astudio ac ymchwilio i faterion amgylcheddol; rydym yn agos iawn at amrywiaeth enfawr o dirweddau ac amgylcheddau. Rydym yn weithgar ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan arwain ymchwil i rai o'r materion amgylcheddol mwyaf dybryd ledled y byd.

Planhigion sy'n cael eu tyfu mewn potiau

Darllen mwy: Cadwraeth

Mae cadwraeth ym Mangor yn ymdrin â holl ystod y ddisgyblaeth, o ecoleg rhywogaethau sydd dan fygythiad, i elfennau sefydliadol ac economaidd cadwraeth. Mae gennym gysylltiadau ymchwil cryf â llawer o sefydliadau cadwraeth yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Goleudu South Stack ar Ynys Mon

Darllen mwy: Daearyddiaeth

Daearyddiaeth yw pwnc ein hoes; mae'n ddeinamig ac yn esblygu'n gyson wrth i'r byd o'n cwmpas newid. Mae ein staff yn weithgar mewn ymchwil, a byddant yn rhannu eu brwdfrydedd a'u gwybodaeth bwnc gyda chi. Mae ein tîm mawr yn ymgymryd ag ymchwil arloesol gyda sefydliadau academaidd eraill, grwpiau anllywodraethol a chymunedau ar draws y byd. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?