Dadansoddi sampl cemegol o dan microsgop

Astudiaethau Cynorthwyydd Meddygon Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2022/23

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi
  • Cymhwyster MSc
  • Hyd 2 flynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd. 

Lleoliad meddygol clinigol. Pobl yn edrych ar sganiau.

Darllen mwy: Cydymaith Meddygol

Mae cymdeithion meddygol yn cefnogi meddygon wrth roi diagnosis i gleifion a rheoli cleifion. Nid ydynt yn cymryd lle meddygon, ond mae Cydymaith Meddygol yn gweithio'n unol â'r model meddygol, gyda'r agweddau, y sgiliau a'r sylfaen wybodaeth i ddarparu gofal a thriniaeth holistig o fewn y tîm meddygol ac/ neu feddygfa gyffredinol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?