Medical student
Cwrs newydd, yn amodol ar gael ei ddilysu

Addysg i’r Proffesiynau Meddygol ac Iechyd Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Ionawr , Mai & Medi
  • Cymhwyster MA
  • Hyd 3 blynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Darllen mwy: Addysg Feddygol

Mae Addysg Feddygol ym Mangor yn hyfforddi clinigwyr heddiw i fod yn addysgwyr clinigol yfory. Mae ein cyrsiau yn caniatáu ichi ddadansoddi cymhlethdodau addysg glinigol yn systematig ac yn greadigol, gan ddefnyddio dulliau sy'n adeiladu ar eich profiad eich hun. 

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd. 

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?