Pori Ein Cyrsiau

Gwaith Cymdeithasol

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS L3BF
 • Cymhwyster MA
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

MSC ATAL, IECHYD POBLOGAETHAU AC ARWEINYDDIAETH (DYSGU CYFUNOL)

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7DZ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 flwyddyn llawn amser; 2 flynedd rhan amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

MSCATAL, Atal, Iechyd Poblogaethau ac Arweinyddiaeth (DYSGU O BELL)

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7DX
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 flwyddyn llawn amser; 2-3 blynedd rhan amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

PG DIP ATAL, IECHYD POBLOGAETHAU AC ARWEINYDDIAETH(DYSGU CYFUNOL)

Diploma Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7DY
 • Cymhwyster PGDip
 • Hyd 1 flwyddyn llawn amser; 2 flynedd rhan amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

PG DIP ATAL, IECHYD POBLOGAETHAU AC ARWEINYDDIAETH(DYSGU O BELL)

Diploma Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7DW
 • Cymhwyster PGDip
 • Hyd 1 flwyddyn llawn amser; 2 flynedd rhan amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd

Meistr drwy Ddysgu

 • Cod UCAS B7AL
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd (3 flynedd, rhan-amser)

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7AP
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Arwain Gwella Ansawdd

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS L5AR
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 3 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Astudiaethau Bydwreigiaeth

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7CJ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Astudiaethau Dementia

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7BJ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 3 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Atal Cenhedlu / Iechyd Cysylltiedig

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Dychwelyd i Ymarfer Nyrsio

 • Hyd 3-9 mis
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Ffisiotherapi

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Ionawr 2023/24

 • Cod UCAS B7CZ
 • Cymhwyster PGDip
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Gofal a Rheolaeth Diabetes

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gofal Critigol

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn rhan amser
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gofal Meddygol Aciwt

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cod UCAS B7CB
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gwella Bwydo ar y Fron*

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gwella Genedigaeth

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24

 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Nyrsio Iechyd Meddwl

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Ionawr 2023/24

 • Cod UCAS B7DD
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Nyrsio Oedolion

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Ionawr 2023/24

 • Cod UCAS B7DG
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?