Nyrs yn rhoi cefnogaeth i gleifion

Nyrsio Iechyd Meddwl Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Ionawr 2023/24

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi & Ionawr
  • Cymhwyster MSc
  • Hyd 2 flynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Lleoliad labordy

Darllen mwy: Gwyddorau Iechyd

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau meistr ôl-raddedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, gan gynnwys nyrsys, bydwragedd, parafeddygon a'r rhai sy'n ymwneud â rheoli gwasanaethau clinigol, iechyd cyhoeddus a gwaith cymdeithasol.

Hysbyseb gif i hyrwyddo'r digwyddiad ôl-radd ar-lein yn cynnwys llun myfyrwir mewn darith, myfyriwr mewn labordy, person yn neidio tros afon gyda'r mynyddoedd yn gefndir, dau fyfyriwr yn cerdded ac yn sgwrsio

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?