Meddyg dan hyfforddiant yn siarad â'r claf

Ffisiotherapi Ôl-raddedig trwy Ddysgu - 2021 Entry

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PGDip
  • Year Start 2021
  • Hyd 2 flynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Lleoliad labordy

Darllen mwy: Gwyddorau Iechyd

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau meistr ôl-raddedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, gan gynnwys nyrsys, bydwragedd, parafeddygon a'r rhai sy'n ymwneud â rheoli gwasanaethau clinigol, iechyd cyhoeddus a gwaith cymdeithasol.