Pensiwn

Mae Prifysgol Bangor yn gweithredu dau gynllun pensiwn galwedigaethol. Rhoddir cynnig i bob aelod staff (rhwng 18–60 mlwydd oed) i ymuno â’r naill gynllun neu’r llall.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?