Proses Gweithwyr Achlysurol

Mae'r term 'gweithiwr achlysurol' yn cyfeirio at unrhyw un a all weithio am gyfnodau byr ar sail ad-hoc ar ran y Brifysgol. Mae hyn fel arfer ar gyfer digwyddiadau unwaith ac am byth neu rai digwyddiadau ac nid yw'n cynnwys staff rheolaidd ar gontract (er y gall staff y Brifysgol sy'n cymryd swyddi unwaith ac am byth ychwanegol y tu allan i'w cyflogaeth dan gontract arferol neu swyddogaeth swydd gofrestru hefyd).

Mae'r Brifysgol yn cadw at gynllun   'Gwaith Da' y llywodraeth. Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gweithio am gyfnodau byr yn y Brifysgol gofrestru gyda ni cyn i unrhyw waith gael ei ddyrannu i chi neu i'w wneud, felly mae'n werth cofrestru. Mae cofrestru yn cymryd ychydig o funudau a bydd yn cynnwys gwiriad ID.

Unrhyw gwestiynau, cyfeiriwch at casualworkers@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?