Lluniau o ymennydd ar sgrin

Cyfleusterau Seicoleg

Labordai mynediad agored

Yn ogystal â labordai unigol pwrpasol ar gyfer staff sy'n gwneud ymchwil, mae gan Seicoleg nifer o gyfleusterau a gwasanaethau ymchwil mynediad agored o'r radd flaenaf.

Uned Delweddu Bangor

Mae gan yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol ei chyfleusterau ymchwil MRI/fMRI ei hun yn yr adeilad Seicoleg. Mae'r cyfleusterau yn Uned Ddelweddu Bangor yn cynnwys sganiwr Delweddu Cyseiniant Magnetig 3 Tesla pwrpasol ar gyfer ymchwil ac addysgu, EEG sy'n gydnaws ag MRI, ysgogi trawsgreuanol magnetig (TMS), systemau cyflwyno ysgogiad, a systemau tracio llygaid. Yn ogystal ag MRI anatomegol a swyddogaethol, mae gan y sganiwr hefyd gyfarpar delweddu cardiaidd 4D, cyfarpar delweddu trylediad tensor (DTI), a sbectrosgopeg cyseiniant magnetig (MRS).

Mae staff a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn sganio yn cymryd rhan mewn cyfres o sgyrsiau wythnosol sy'n gysylltiedig â materion ac ymchwil yn ymwneud â delweddu'r ymennydd.

Labordy Electroffisioleg Mynediad Agored

Mae arbenigedd mewn dulliau electroffisiolegol (EEG/ERP) yn gryfder arbennig yn academyddion Seicoleg yn ein Hysgol. Yn ogystal â phum labordy EEG annibynnol sy'n gysylltiedig â staff penodol, mae'r Ysgol yn cynnig labordy electroffisioleg mynediad agored. Mae labordy Electroffisioleg a Thopograffig Mynediad Agored Seicoleg (POET) yn darparu mynediad i gyfleusterau ymchwil EEG / ERP ar gyfer holl staff ymchwil yr Ysgol ac yn cefnogi myfyrwyr ac ymchwilwyr. Mae’r labordy yn cynnwys bwth profi gwanhäwr sain wedi'i gysgodi'n llawn, System BioSemi EEG 128 sianel, a'r holl offer sy'n angenrheidiol ar gyfer arbrofion EEG/ERP clywedol a gweledol  Mae labordy POET hefyd yn cynnwys labordy cyfrifiadurol sydd ar gael i ddadansoddi data. Mae amrywiaeth o becynnau meddalwedd dadansoddi data a chyflwyno ysgogiadau ar gael i ddarparu ar gyfer anghenion a dewisiadau defnyddwyr unigol.

Mae'r labordy hefyd yn cynnwys system tracio llygaid SR-Research Eyelink 1000. Cysylltwch â Dr Manon Jones am wybodaeth ychwanegol.

Labordy Ysgogi'r Ymennydd

Mae electroffisioleg a thechnegau delweddu'r ymennydd yn ddefnyddiol i fesur gweithgaredd yr ymennydd pan fydd yn gwneud tasg. Fodd bynnag, i brofi’n uniongyrchol a oes angen rhan benodol o’r ymennydd i gyflawni tasg, neu i archwilio sut mae rhan o ymennydd yn prosesu gwybodaeth, gellir defnyddio dulliau anfewnwthiol i ysgogi’r ymennydd.

Mae gan Labordy Ysgogi’r Ymennydd ddau fath gwahanol o offer ysgogi - offer ysgogi trawsgreuanol magnetig (TMS) ac offer ysgogiad cerrynt uniongyrchol trawsgreuanol (tDCS).

Cefnogaeth Ymchwil

Paneli'r Cyfranogwyr

Mae sawl panel cyfranogwyr ar gael i helpu ymchwilwyr ym maes Seicoleg i recriwtio cyfranogwyr o blith poblogaethau arbennig. Cefnogir y paneli cyfranogwyr gan grantiau a chronfeydd yr ysgol. Gellir codi tâl am ddefnyddio'r gwasanaethau hyn. Cedwir gwybodaeth am gyfranogwyr yn gyfrinachol yn unol â'r ddeddf diogelu data a chanllawiau moesegol y BPS. Dim ond ar gyfer cyfranogwyr posibl a gytunodd i ymchwilwyr yn yr Ysgol gysylltu â nhw y mae gwybodaeth gyswllt ar gael. Mae mynediad at wybodaeth cyfranogwyr hefyd yn amodol ar gymeradwyaeth gan grwpiau ymchwil penodol (e.e. y Grŵp Niwroleg), a'r Pwyllgor Moeseg Ymchwil. Os ydych yn staff neu'n ymchwilydd ôl-radd yn yr Ysgol ac yn dymuno defnyddio'r gwasanaethau hyn, cysylltwch â Becca Henderson yn y lle cyntaf. Oherwydd y galw, ni allwn gynnig y gwasanaethau hyn i ymchwilwyr y tu allan i'r Ysgol.

  • Panel Myfyrwyr (SONA)
  • Panel Cyfranogwyr Cymunedol: Mae’r Panel Cymunedol yn cynnwys is-grwpiau a gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer nodi: Pobl Ddwyieithog, Pobl â Dyslecsia, a'r Henoed
  • Cronfa Ddata Datblygiad Babanod/Plant
  • Cleifion Niwroleg

Offer Ymchwil Pwrpasol a Gwasanaethau Rhaglennu

Mae cefnogaeth rhyngwynebu caledwedd a meddalwedd technegol ymchwil ar gael ar gyfer labordai ymchwil gan gynnwys adeiladau arbrofol pwrpasol, systemau caledwedd sefydledig, argraffu 3D, torri â laser, arferion dadansoddi data, ac ati. Mae arbenigedd rhyngwynebu a throsglwyddo data ar gael yn Python, Matlab, PsychoPy, Presentation ac E-Prime, ac ati. I gael gwybodaeth am y gwasanaethau hyn cysylltwch â Shaun McKiernan.

Mae meddalwedd technegol ymchwil a chefnogaeth â rhaglennu ar gael ar gyfer ymchwil, gan gynnwys Visual Basic, LabView, E-Prime, C++, C#, National Instruments Data Acquisition, rhaglenni ar y we, systemau dadansoddi symudiadau e.e. Vicon ac Optotrak.

I gael gwybodaeth am y gwasanaethau hyn cysylltwch â David Mckiernan.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?